Blentagruppens säljorganisation

Restaurang & Storkök

Kent Jonsson
Försäljningsdirektör
Martin Ohlin
Säljkårschef / KAM
Kjell Elfström
Senior KAM
Birgit Olzon
Distrikschef mitt/öst
Lena Löventeg
Distriktschef mitt/norr
Milan Duvsund
Distriktschef väst
Clas Larsson
Distrikschef syd
Nellie Wedin
Anbud