Blentagruppens värdegrund skapar en gemensam plattform att luta sig mot och tydliggör vad vi som företag står för och inte är beredda att göra avkall på. Vår värdegrund ska ses som en inre kompass och gemensamma spelregler som hjälper oss att fatta beslut, tydliggöra vad vi ska prioritera och hur vi uppträder mot varandra.

Vår värdegrund är framtagen tillsammans med medarbetare från alla våra anläggningar då vi anser att det är avgörande med en gemensam hållning, då värderingar fortplantar sig genom oss människor, via våra handlingar och ord och är med oss i vårt arbete varje dag och formar vår företagskultur.

Tillsammans har vi formulerat fyra värderingar som fångar det som är grundläggande inom Blentagruppen:

Vi har

Välmående djur

 • Vi visar stor omtanke och tar ansvar för våra djur i hela värdekedjan.
 • Vi har höga ambitioner och rätt kompetens för att ständigt förbättra välmåendet hos djuren.
 • Vi vet att välmående djur är en förutsättning för att kunna skapa goda resultat.

Vi skapar

Goda affärer

 • Vi samarbetar, inom och utanför Blentagruppen för att skapa långsiktiga och lönsamma relationer.
 • Vi skapar goda, hälsosamma och hållbara produkter av högsta kvalitet, som gör att våra kunder med trygghet väljer oss framför andra.
 • Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss och öka vår konkurrenskraft i alla delar av värdekedjan.
 • Vi är alltid öppna och intresserade av nya möjligheter som skapar värde för oss och våra samarbetspartners.

Vi visar

Omtanke

 • Vi visar alltid omtanke och respekt för varandra.
 • Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten för våra medarbetare.
 • Vi sätter individen i fokus men laget främst, där alla medarbetare har en betydelsefull roll.
 • Vi kommunicerar med viljan att förstå varandra och blir bättre genom ärlig feedback.

Vi känner

Stolthet

 • Vi känner stolthet för vår historia och vår tradition som ett jordnära och framgångsrikt familjeföretag.
 • Vi är stolta över Blentagruppen, våra varumärken och våra fantastiska produkter.
 • Vi känner stolthet för vår djuromsorg och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.
 • Vi är stolta över våra resultat, våra kollegor och värdet vi skapar tillsammans.