HÅLLBARHET

Med närhet och omtanke skapar vi de godaste matupplevelserna av svensk kyckling och kalkon.

Vi i familjeägda Blentagruppen har en mycket lång tradition av att ha högsta fokus på hållbarhetsarbete. Vi brinner för dessa frågor och vårt mål är att fortsätta att ligga i absolut framkant inom detta viktiga område. Därför vill vi hela tiden vidareutvecklas och bli ännu bättre.

I Blentagruppen har vi valt att bara arbeta med svenska fågelprodukter som i sig självt har ett lågt klimatavtryck. Men vi nöjer oss inte med det utan arbetar hela tiden aktivt med att göra ytterligare förbättringar.

Vårt mål är att ha en djuromsorg i världsklass, något som vi är riktigt stolta över. Utöver det arbetar vi hårt med att minimera matsvinn, uppnå en fossilfri produktion och fossilfria transporter. Vi arbetar med stora projekt i syfte att med bibehållen livsmedelssäkerhet ändå kunna minimera vattenförbrukningen. Dessutom ser vi hela tiden över våra förpackningsmaterial för att endast använda helt materialåtervinningsbara förpackningar. För oss är det också en självklarhet att erbjuda goda och sunda arbetsvillkor, både för våra egna medarbetare och hos våra leverantörer.

Vi vill på vårt sätt bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Uppförandekod

I vår Uppförandekod förtydligar och fastställer vi inom Blentagruppen vad vi förväntar oss av våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

Att bedriva en verksamhet innebär ett stort ansvar. Vi tar detta på största allvar och utvecklar tydliga policydokument, riktlinjer, ledarskapskriterier och andra hjälpmedel för att det ska vara välkänt bland medarbetare och professionella kontakter att vår verksamhet stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Dessa krav ställer vi även på våra leverantörer och samarbetspartner.

Blentagruppens uppförandekod

 

Policy

Blentagruppens policy för kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö.

Våra policys >

Certifikat

Blentagruppens anläggningar är certifierade enligt BRC, FSSC 22000, ISO 14001 samt ISO 9001. Att vara certifierade enligt ovan nämnda standarder skapar en trygghet för både kunder och konsumenter.

Våra certifikat >